Hur påverkas klimatet av att du monterar solceller?