Läs våra lättbegripliga förklaringar om hur solceller fungerar och hur de påverkar din ekonomi och det globala klimatet. Steg för steg förklarar vi vägen från idé till verklighet, genom bygglovsansökningar, investeringsstöd och ekonomiska kalkyler.