Fler och fler privatpersoner väljer att montera solpaneler på sina villor och fritidshus. I städerna investerar många bostadsrättsföreningar i gemensamma anläggningar. När anläggningen producerar mer el än du för tillfället använder säljs den genom elnätet, när du behöver mer el än solen ger så köper du som vanligt. Om du inte producerar mer el än du gör av med på ett år så räknas du som mikroproducent och dina solceller blir snabbt en lönsam affär. Vi säljer färdiga lösningar och tar ansvar för hela installationen.